ENRUFacebook
O ROŚLINACH Zalecenia jakościowe
gallery

ZALECENIA JAKOŚCIOWE
dla ozdobnego materiału szkółkarskiego

Wstęp
I. Pojęcia ogólne
II. Parametry jakościowe
III. Wskazania jakościowe (wymagania, sortowanie, pęczkowanie).
IV. Przechowywanie i transport.
V. Oznakowanie
VI. Specyfikacja 

 

ZALECENIA JAKOŚCIOWE dla ozdobnego materiału szkółkarskiego w pliku .pdf


Redakcja merytoryczna:
Jan Grąbczewski,
Lucjan Kurowski, Bronisław Szmit,
Jan Bigoszyński-Łazucki, Joanna Filipczak, Jacek Marcinkowski, Szczepan Marczyński,
Marek Mędrzycki, Karol Piątkowski, Adam Uliński, Zbyszek Wybicki, Agnieszka Żukowska 

 

WSTĘP

Mamy przyjemność przekazać Państwu nowe wydanie ,,Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”. Do momentu pojawienia się pierwszego wydania Zaleceń w 1997 r. standaryzację materiału szkółkarskiego definiowały tylko Polskie Normy opracowane w 1987 roku. Ze względu na dokonujący się postęp w produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego, wdrożenie nowoczesnych technik uprawy oraz wzrost oczekiwań konsumentów względem jakości roślin Polskie Normy uległy dezaktualizacji i decyzją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostały wycofane z dniem 15 listopada 2012. Prezentowane zalecenia są obecnie jedynymi w kraju aktualnymi i szeroko rozpowszechnionymi normami regulującymi kwestie jakości roślin.  Zalecenia zostały pozytywnie zaopiniowane i rekomendowane przez ośrodki naukowe: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Katedrę Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawie.  W 2013 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace zmierzające do usankcjonowania statusu zaleceń w formie rekomendacji ministerialnych 3 ministerstw: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, oraz Ministerstwa Środowiska. Postulat wprowadzenia Zaleceń jako rekomendowanych do dobrowolnego stosowania uzasadnia ważny interes gospodarczy kraju, jest to bowiem narzędzie pozwalające na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi i prywatnymi przeznaczonymi na zakładanie i utrzymanie zieleni.  

 Związek Szkółkarzy Polskich oraz państwowe instytucje naukowe polecają korzystanie z „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” podających aktualne i obowiązujące obecnie standardy produkcji szkółkarskiej.

Od czasu pierwszej edycji Zaleceń zmieniła się oferta szkółek, w których bogatszy jest nie tylko asortyment (obecnie w produkcji członków Związku znajduje się prawie 7000 gatunków i odmian roślin), ale i wybór tych samych gatunków w różnych parametrach. Zmieniły się także potrzeby i oczekiwania klientów. W takiej sytuacji konieczne jest precyzyjne definiowanie możliwości i potrzeb, a także posługiwanie się jednym językiem. Aby ułatwić komunikację pomiędzy poszczególnymi producentami, a przede wszystkim pomiędzy producentami a odbiorcami roślin, przygotowaliśmy nowe wydanie zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego oferowanego w polskich szkółkach. Naturalnym uzupełnieniem i rozszerzeniem Zaleceń jest „Standaryzacja materiału szkółkarskiego”, która ze względu na swoją obszerność  została udostępniona na stronie internetowej: www.zszp.pl. Standaryzacja opisuje za pomocą podstawowych parametrów gatunki i odmiany produkowanych roślin. Może służyć wskazaniu wielkości poszczególnych taksonów i stanowić podstawę do powiązania kryteriów jakości z ceną.

Rozpowszechnione w ponad 22 tys. egzemplarzy Zalecenia stały się skutecznym narzędziem pracy dla osób projektujących, przygotowujących zamówienia roślin i dla wykonawców. Ułatwiają nie tylko czytanie ofert szkółkarskich, ale także formułowanie zapytań, pozwalają na porównywanie cen roślin o określonych parametrach. Jednocześnie określenie standardów  wpływa na ujednolicenie jakości produkcji szkółkarskiej.

Przy opracowaniu nowego wydania Zaleceń pracował zespół doświadczonych szkółkarzy – członków Związku Szkółkarzy Polskich. Ich wiedza i praktyka pozwoliły na przygotowanie treści wydawnictwa. Podczas jego opracowywania analizowano ówczesne (obecnie wycofane) normy i zalecenia funkcjonujące na polskim rynku, a także na rynkach niektórych państw Unii Europejskiej – Niemiec, Holandii i Danii. Wydawnictwo było także konsultowane w środowisku naukowym oraz zawodowo związanym z tworzeniem terenów zieleni – inspektorami z jednostek samorządowych, projektantami i wykonawcami.

Na wstępie wyjaśniono ogólne pojęcia związane z tym tematem, które pojawiają się w dalszej części wydawnictwa, definiując, np. formę pienną i naturalną czy też siewkę, odkład i podkładkę. W następnej części opisane są parametry jakościowe, z których dowiadujemy się chociażby, jakie znaczenie dla rośliny ma szkółkowanie, kiedy opisując roślinę podajemy wysokość pnia, a w jakim przypadku również jego obwód. Dalej sprecyzowano wskazania jakościowe, które obejmują wymagania roślin, ich sortowanie i pęczkowanie. W opracowaniu podano również standardy związane z przechowywaniem i transportem roślin oraz ich oznakowaniem, a także przykłady specyfikacji szkółkarskiej i projektowej.

Tekst wzbogacony jest rysunkami i fotografiami, które ilustrują poszczególne zagadnienia. Mamy nadzieję, że nowa forma i treść Zaleceń będzie bardziej użyteczna i posłuży lepszej komunikacji pomiędzy producentami a odbiorcami roślin.

Redakcja


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ STANDARYZACJĄ MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

 

 
zamknij
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.